BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ehlers Laguerre RSI là một phiên bản tiên tiến hơn nhiều của chỉ số RSI cơ bản. Nó được tạo ra bởi John Ehler và ghi lại trong mình ...

MACD-4H-v10.mq4 ... Lưu trữ của 1000 chỉ số Forex - miễn phí! … If you think fx1618.com is cool and want to help … MACD-4H-v10.mq4 – : ,...

Có bao nhiêu chỉ số để bạn có trên biểu đồ của bạn khi bạn giao dịch? Mà chỉ làm bạn hiểu tốt nhất? Mà chỉ mang đến cho bạn nhiều nhất ...

tác giả: Victor Chebotariov. chỉ số MTF_MAMy3. Làm việc với chỉ số mamy v.3. Indicator MTF_MAMy3 Indicator MTF_MAMy3. Làm việc với chỉ số mamy v.3 0: 0.0: 680: MTF_Accumulation / phân phối (tác giả:...

Donald Dorsey's Mass Index predicts trend reversals by comparing trading range over a 9 thời gian trong ngày. Body Mass Index (BMI) là một số tính từ ...

Sustainable San Mateo County Dedicated to the long-term health of our county's economy, environment and social equity by educating about sustainability Example Work: San Mateo ...

Chỉ số MFI trong Forex - thị trường thuận lợi Index bởi Bill Williams. Giao dịch với chỉ số MFI BW. Thị trường thuận lợi Index giải thích chi tiết. Download BW MFI.mq4 Money...

On-Balance Volume: The Way To Smart Money - chỉ số đà này được thiết kế để dự đoán khi thị trường dao động lớn sẽ xảy ra. Nhận miễn phí Trend ...

Nền tảng công nghệ ... Hi. Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nếu ai đó có thể giúp tôi thêm một cảnh báo cho chỉ số này ... Tôi ước gì tôi có thể ...

nghiên cứu. Thông tin thị trường sử dụng: Curves chỉ tạo: Thực hiện một đường cong kiểu DRAW_LINE thực hiện một đường cong kiểu DRAW_NONE thực hiện một đường cong kiểu ...